Ако си търсите сървър, в който да играете... If you are looking for a server that can play ...
Последно добавени сървъри: Recently added servers:
1. 1. HDS-BG.INFO Dust2 Only [1000 FPS] HDS-BG.INFO Dust2 Only [1000 FPS]
79.124.56.94:27016 79.124.56.94:27016
de_dust2 de_dust2
играчи : 17/32 players: 17/32
de_dust2 cs map
2. 2.
CS-BULGARIA#[Respawn+ArmyRanks] CS-BULGARIA # [Respawn + ArmyRanks ]
79.124.56.126:27023 79.124.56.126:27023
de_dust2 de_dust2 И: 15/32 And: 15/32
3. 3.
Out Of Controls # AWP India. Out Of Controls # AWP India.
79.124.17.194:27027 79.124.17.194:27027
awp_india awp_india И: 6/15 And: 6/15
4. 4.
www.cslay.info fy_snow www.cslay.info fy_snow
46.10.223.122:27018 46.10.223.122:27018
fy_snow fy_snow И: 2/24 And: 2/24
rats.csmegagaming.com:27016 rats.csmegagaming.com:27016 CS MegaGaming RATS CS MegaGaming RATS rats3 rats3 0/21 0/21
79.124.56.54:27015 79.124.56.54:27015 TOSHIBA-CS # Dust II |ProNLyZ| TOSHIBA-CS # Dust II | ProNLyZ | de_dust2 de_dust2 5/32 5/32 de_dust2 cs map
79.124.59.244:27025 79.124.59.244:27025 CS1.BG | CS1.BG | GunGame MeLee GunGame MeLee gg_iceworld_x gg_iceworld_x 8/21 8/21 gg_iceworld_x cs map

CS 1.6 › CFG Maker 1.6 the CS > a CFG Maker,

С помощта на този инструмент можете бързо и лесно да създадете server.cfg файл с настройки за вашия Counter-Strike 1.6 сървър. Using this tool you can quickly and easily create server.cfg file settings for your Counter-Strike 1.6 server.
След като генерирате вашето server.cfg, поставете файла в cstrike папката. After you generate your server.cfg, put the file in cstrike folder.

Значения на съкращенията: Abbreviations:
Def - стойност по подразбиране Def - default value
Вкл - дадената опция ще бъде включена On - that option will be included
Изкл - дадената опция ще бъде изключена Off - that option will be excluded


Паролата за управление на сървъра. Password management server.

Ако искате играчите да влизат без парола, оставете празно. If you want players to enter without password leave empty.

Вкл./Изкл. Incl. / Off. приятелски огън. Def: Изкл. friendly fire. Def: Off.

Вкл./Изкл. Incl. / Off. звука от стъпките. Def: Вкл. the sound of footsteps. Def: On.

Балансира отборите, така че да са с равен брой играчи. Def: Вкл. Balance the teams so that they are an equal number of players. Def: On.

Позволява кикване на AFK-та и на играчи, убиващи съотборниците си Def: Изкл. Allows Kikwete of AFK-th and players, killing teammates Def: Off.

Вкл./Изкл. Incl. / Off. възможността да се използва фенерче. Def: Изкл. the ability to use a flashlight. Def: Off.

Наказва хората, убиващи съотборници, при следващия рунд. Def: Вкл. Punish people killing teammates in the next round. Def: On.

Кара мъртвите да наблюдават единствено през първо лице, без freelook. Def: Изкл. Kara dead observed only in the first person without freelook. Def: Off.

Макс. Max. брой играчи, които един отбор може да има в повече от другия. Def: 2 number of players that one team can have more than the other. Def: 2

Колко заложника може да убие терорист, преди да бъде кикнат (0 - изключено). Def: 5 How hostage terrorist can kill before being kicked (0 - off). Def: 5

Позволява в сървъра да има наблюдаващи (spectator-и). Def: Да. It allows the server to have monitoring (spectator-and). Def: Yes.

Колко минути да се играе всяка карта, преди да тръгне следващата. Def: 25 How many minutes to play each card before heading next. Def: 25

Колко секунди след края на картата играчите могат да си чатят (по-малка стойност, по-бързо преминаване към следващата карта). Def: 10 How many seconds after the card players can chat (less cost, faster transition to next card). Def: 10

Позволява използването на чийтове (cheats). Def: Изкл. Allows the use of cheats (cheats). Def: Off.

Позволява на играчите да използват собствени спрейове/decals. Def: Да. Allows players to use their own sprays / decals. Def: Yes.

Позволява на играчите да свалят файлове от сървъра. Def: Да. Allows players to download files from the server. Def: Yes.

Максимална скорост, с която могат да се движат играчите. Def: 320 Maximum speed that can move players. Def: 320

Гравитация в играта. Def: 800 Gravity in the game. Def: 800

Да може ли да се даде пауза в сървъра. Def: Изкл. Can you give pause to the server. Def: Off.

За колко секунди да държи играчите на място, след като е почнал рунда. Def: 6 How many seconds to keep players in place after the round began. Def: 6

Продължителност на един рунд в минути. Def: 5 The duration of a round in minutes. Def: 5

До колко време (в минути) след началото на рунда играчите имат право да купуват. Def: 1.5 How much time (in minutes) after the start of the round players are allowed to buy. Def: 1.5

Сума пари, която всеки играч получава в началото. Def: 800 Amount of money that each player receives at the beginning. Def: 800

Колко секунди след залагането да гръмва C4 бомбата. Def: 45 How many seconds after pledging to blows C4 bomb. Def: 45

Ако играч направи повече от посочения тук брой фрагове, картата се сменя. Def: 0 If a player do more of that here fragove number, the card is changed. Def: 0

Макс. Max. брой рундове, след които картата се сменя. Def: 0 number of rounds, after which the card is changed. Def: 0

Брой победи, които един отбор може да направи, за да се смени картата. Def: 0 Number of wins that a team can do to change the map. Def: 0

Скорост (rate) на сървъра. Def: 5500 Speed (rate) server. Def: 5500

Минималния позволен bandwidth rate. Def: 0 (неограничен) The minimum allowed bandwidth rate. Def: 0 (unlimited)

Минимален брой обновявания за секунда, който сървъра ще позволи. Def: 10 Minimum number of updates per second that the server will allow. Def: 10

През колко секунди играч може да използва спрей. Def: 10 How many seconds a player can use the spray. Def: 10

Позволява логване (записване). Def: Вкл. Allows me (recording). Def: On.

Записва бановете в сървърните логове. Def: Изкл. Records bans in the server logs. Def: Off.

Изкарва лог информация в конзолата. Def: Вкл. Earning log information in the console. Def: On.

Записва сървърна информация в лог файла. Def: Вкл. Saves the server information in the log file. Def: On.

Записва сървърната информация само в един лог-файл. Def: Не. Saves the server information in a single log file. Def: No.

Максимален брой играчи едновременно. Def: 22 Maximum number of players simultaneously. Def: 22

Да бъде ли сървъра публичен (Internet) или само за локалната мрежа (LAN). Def: Internet. Do you want a public server (Internet) or only to the local network (LAN). Def: Internet.

Местоположение на сървъра. Def: Световен Location server. Def: World

E-mail за връзка с администратора. E-mail to contact the administrator. Можете да оставите празно. You can leave blank.

Под каква операционна система ще бъде вашият сървър. In what operating system will be your server.В това поле въведете текущата година (четирицифрен формат). In this field, enter the current year (four-digit format).